FedEx Express lập quỹ bảo vệ trẻ em ở Canada

Hãng chuyển phát FedEx Express Canada đang sáng lập chương trình mới giúp giảm các vụ lạm dụng trẻ em ở Canada. Mới đây, công ty đã công bố chương trình FedEx Generation Safe giúp các trung tâm đào tạo hướng dẫn các em kỹ năng tự bảo vệ.

Chương trình này sẽ giúp trẻ em an toàn khi ở nhà, ở trường và ở cộng đồng, đồng thời biết cách bảo vệ, tránh những tình huống bị lạm dụng trên Internet.

Chương trình đặt mục tiêu sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng cho ít nhất 20.000 trẻ em Canada vào cuối năm nay.

Lisa Lisson, giám đốc FedEx Express Canada, cho biết FedEx đã có truyền thống hỗ trợ các chương trình đào tạo và an toàn trẻ em trên khắp thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *